Restauracja Rucola

Drodzy przyjaciele, Restauracja RUCOLA została zamknięta

Zachęcamy do odwiedzenia Restauracji Grono di Rucola zlokalizowanej

w Sopocie przy ul. Wybickiego 48

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 58 719 65 69

www.gronodirucola.pl